Odpovídá Technickým podmínkám TP.

Systém Rocbinda splňuje podmínky pro TYP 1 podle Směrnice k hodnocení a certifikaci vysoce adhezních povrchů na silnicích od British Board of Agrement - technické schvalování pro stavebnictví.

Je certifikován pro použití jako BAREVNÝ POVRCHOVÝ SYSTÉM S VYSOKOU ADHEZÍ po dobu 6 až 10 let při zatížení 3500 težkých nákladních aut denně v jednom směru.

Systém Rocbinda je s výbornými výsledky využíván ve všech vyspělých zemích celého světa. (např. Anglie, Austrálie, Kanada, Španělsko, USA a další).

Zpráva o měření protismykových vlastností povrchu vozovky v souladu s ČSN 73 6177 na úseku Lanžhot a Mikulov (ve formátu PDF, 1.3 MB) a na úseku Velešovice (ve formátu PDF, 1.1 MB).

Společnost Stavba a údržba silnic s.r.o. zavedla a používá systém managementu jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2001, dále také ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN OHSAS 18001:2008, ČSN EN ISO 14001:2005.

Systém Rocbinda je šetrný k životnímu prostředí a veškeré aktivity společnosti Stavba a údržba silnic s.r.o. ve vztahu k životnímu prostředí směřují k minimalizaci negativních environmentálních dopadů a jsou v souladu s platnou legislativou.

Certifikáty

ČSN EN ISO 14001:2005 (682.19 kB) ČSN EN ISO 9001:2009 (446.71 kB) ČSN OHSAS 18001:2008 (709.58 kB)

 • 07.jpg
 • 05.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 080.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 10.jpg
 • 04.jpg
 • 06.jpg
 • 01.jpg
 • 11.jpg
 • 09.jpg